… is een stichting waarvan 7 integrale kindcentra en 1 basisschool op 9 locaties in de gemeenten Duiven en Westervoort deel uitmaken. De dagelijkse leiding is in handen van het College van Bestuur. Het bestuurskantoor is gevestigd in Groessen.

… is een vernieuwende organisatie die samen met partnerorganisaties werkt aan de kwaliteit van het onderwijs. Tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en personeelsleden laten mooie scores zien op het gebied van onderwijsopbrengsten, welbevinden en werkplezier. Er wordt hard en enthousiast gewerkt om dat zo te houden en verder te ontwikkelen.