IKC De Brug, Westervoort

IKC De Brug is een katholieke basisschool, omringd door een uitdagend Speelleerlandschap. Onze aanpak is gebaseerd op ontwikkelings-gericht onderwijs, wat betekent dat we aansluiten bij de onderwijsbehoeften van elk individueel kind. Ouders mogen van ons verwachten dat wij oog hebben voor het welbevinden van hun kind, omdat alleen dan een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Wij zijn er trots op goede resultaten voor taal en rekenen te kunnen combineren met veel themagerichte activiteiten, waarbij ook andere talenten van kinderen kunnen opbloeien.