IKC De Hoge Hoeve, Westervoort

IKC De Hoge Hoeve is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar basisonderwijs, vroeg- en voorschoolse educatie, peuterspeelzaalwerk, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en specialistische dagbehandeling zeer nauw samenwerken en elkaar versterken in een multifunctioneel gebouw. Bij ons is ieder kind van harte welkom. Vanuit een veilige en vertrouwde omgeving begeleiden wij onze kinderen in de volle breedte van hun ontwikkeling. In ons IKC werken leerkrachten en pedagogisch medewerkers samen binnen één pedagogische en educatieve doorgaande lijn voor kinderen.