Raad van Toezicht

  • de heer A.H.W. Driessen (voorzitter)
  • de heer Th.C.H.P. Peters (vicevoorzitter/secretaris)
  • de heer F.R. Koeman
  • de heer H. van den Berg
  • mevrouw G. Douwes
  • de heer Q.P. van Douveren
  • de heer G. Wind